Exklusivní rozhovor: rady indiánských mudrců pro vztah a život

Exklusivní rozhovor: rady indiánských mudrců pro vztah a život

Často ke mně chodí lidé, kteří obtížně navazují vztah. Poznal jsem to na své kůži, není to vůbec snadné. Znám mnoho způsobů, jak lidi určovat, podle jejich reprezentačního systému, podle jejich archetypů či podle jejich duševních funkcí. A tak, když jsem se bavil s jedním ze svých dobrých přátel a studentů, doplnil se mi ještě jiný pohled na celou situaci. V tomto rozhovoru se dozvíte, jak najít cestu k sobě a k partnerovi.

Přečtěte si druhý exklusivní rozhovor s Romanem, koučem působícím na Šumavě, lyžařem a především vyspělým mužem.

1. Co myslíš, jak může vzniknout kvalitní vztah?

Mám kamaráda, který se kvůli životním okolnostem dostal k Indiánovi z kmene Ojibwe. Indián si vzal Češku, naši společnou známou. Ve vizi mu přišlo, že kamarád je ze stejného klanu Hromových ptáků a přijal mého kamaráda do Učení sedmi praotců. Byli jsme za ním i v Kanadě a on vždy, když přiletí do Čech, tráví s námi společně čas u kamaráda na chalupě a děláme rituální potní chýše (sweat lodge).

V potních chýších nás učí jednoduché základy jejich životního a partnerského učení, podle tradice Učení sedmi praotců. Mnohokrát nám vše v potní chýši opakoval, vždy mi to učení přišlo ve slovech jednoduché, ta slova si zapamatovat, ale pořád to pro mě byly pojmy, se kterými jsem neuměl pracovat a zařadit je do života.

2. Jaké jsou tyto prosté a zároveň nesnadné pojmy?

Podle Indiánů kmene Ojibwe existuje takzvaných „Seven Grandfather’s Teachings“ (učení sedmi praotců), z nichž vyplývá sedm principů života. Ve vztazích zahrnuje toto Učení čtyři principy z těch sedmi. Jak by měl vztah vypadat, aby stál na pevných základech? Čtyři jednoduchá slova, která všichni známe, žít jejich obsah už není tak jednoduché. Ty pojmy je třeba převést na prožitky a do skutečnosti vlastního života.

3. Jaká jsou ta jednoduchá slova?

Upřímnost – Důvěra – Láska – Komunikace

Upřímnost – znamená, že jsem upřímný sám k sobě, k tomu co dělám a jak se chovám a pak jsem upřímný ke svému partnerovi. Samozřejmě, aby to bylo plnohodnotné, musí to fungovat i naopak, to znamená, že ten můj protějšek musí také být upřímný sám k sobě, ve svém bytí, aby mohl být upřímný ke mně.

Důvěra – stejný princip. Potřebuji věřit sám sobě, tedy mít zdravou sebedůvěru, abych mohl věřit svému partnerovi. A naopak pro plnohodnotnost vztahu, ten, kdo je se mnou, potřebuje věřit sám sobě, aby mohl důvěřovat mně.

Láska – potřebuji, umím milovat sám sebe, abych mohl milovat svého partnera nebo i někoho jiného. To je ta pravá láska, láska bez důkazů, přijetí v čisté podobě. A zase naopak, partner nebo kdokoliv jiný, má milovat sám sebe v čistotě, bez podmínek, ve svém bytí, aby mohl stejným způsobem milovat toho druhého. Pak ze vztahu mizí negativní emoce typu žárlivost apod.

Komunikace – je v žebříčku nejvýš a s tím souhlasím, i pro mě je komunikace nejvýš, v tom, že musím umět komunikovat sám se sebou. To znamená se svými emocemi, se svými potřebami, se svými pocity, prostě se vším, co ve mně je, se svým vnitřním já. Musím být v plné komunikaci, která obsahuje ty předchozí body – upřímnost, důvěru a lásku. Pokud se naučím takto komunikovat sám se sebou, tak budu umět komunikovat i se svým partnerem. A opět je potřebná a nutná pro plnohodnotnost zpětná vazba, to znamená, partner musí umět komunikovat sám se sebou, se svým bytím, aby mohl komunikovat se mnou.

Posloupnost je důležitá, tak jak byla vyřčená. Upřímnost, které je nadstavba důvěra, její nadstavba je láska a lásce komunikace. Když tyto čtyři principy jsou opravdu propojené, pak je vztah postaven na pevných základech. Je čistý.

4. Od kdy se těmito principy řídíš?

I když jsem ta slova znal už deset let, vůbec jsem je nedokázal začlenit do svého života v partnerství. Na přelomu roku jsem prošel krizí, ve smyslu katarze a vnitřní transformace, kdy jsem přišel o svůj vztah nevztah. Tím, že jsme s tou rozcházející partnerkou začali komunikovat úplně otevřeně, v naprosté čistotě a upřímnosti, otevřelo mi to brány srdce a nastartovalo počáteční transformaci.

Svoje životní traumata s partnerkami, které se mi vyzrcadlily přes rozpadající se vztah, jsem vnitřně prožil a tím pochopil tyto principy – upřímnost k sobě a k ženám, důvěru v sebe a k ženám, lásku k sobě a k ženám a komunikaci v sobě a se ženami, zařadil jsem je do svého života. Prošlo to přes různé partnerské vztahy a většinou to začínalo nebo končilo, podle toho z jaké strany to přišlo, u matky. Všechno jsem si dokázal, dovolil si to, prožít a zvědomit a od té chvíle jsem to přijal za své a osvobodil se. Dnes, možná poprvé v životě, dokáži říct a pojmenovat, co od vztahu chci a tím pádem být čitelný pro budoucí partnerku, pro ženy, se kterými mluvím, protože najednou se projevuji ven jako introvert a vyjadřuji se jasně díky principům, které mám v sobě ukotvené.

5. Jak na to?

Jednoduše jako se vším, začít u sebe.

Jsem především upřímný k sobě, shazuji masky, je tam ta důvěra v sebe, takže s důvěrou se svěřuji a je tam i ta sebeláska. Ne, že se daleko snáz zamiluji, ale dokáži dát lásku najevo takovou jaká je, díky komunikaci. Všechno se mi krásně propojilo a cítím v tom obrovskou sílu a pravdu.

Od té doby, co jsem se o principech Indiánů dozvěděl, začal jsem je aplikovat na sebe. Snažím se být sám k sobě upřímný, držet slovo. být zodpovědnější a spolehlivější. Tím jsem si začal i víc věřit a mít se víc rád. Díky tomu všemu se umím i lépe vyjadřovat.

Přijďte na osobní konzultaci, pomůžu Vám shodit masku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *