Jak moc vás naplňuje vaše práce? Možná je čas na změnu…

Jak moc vás naplňuje vaše práce? Možná je čas na změnu…

Nedávno u mě byl Jakub, nebyl si jistý, jakým směrem by se měl vydat ve své kariéře. Je velmi šikovný. V tom, čemu se věnuje, dokáže vyniknout. Jeho problém ovšem byl, že nevěděl, čemu se má věnovat. Během života se z introverta natolik rozvinul, že se teď umí vcítit bez velkých obtíží i do role extroverta. Může pracovat sám či v kolektivu. Ale ať už dělá cokoliv, v práci chce být nejlepší.

Potom, co se mi vyzpovídal, jsem usoudil, že je vhodné mu určit duševní funkce (při čem se mu aktivuje plně mozek a při čem upadá do bezmoci jako dítě). Rozlišujeme čtyři protikladné duševní funkce: Myšlení vs Cítění, Vnímání vs Imaginace.

Každá funkce se dělí na introvertní či extrovertní. Při práci s duševními funkcemi, je velmi důležité určit správné pořadí, od funkce nejsilnější do nejslabší. Ta, která je na prvním místě je nejvíc rozvinutá a ta poslední, je rozvinutá nejméně. Třetí a čtvrtá funkce jsou na nevědomé úrovni, tudíž ony ovlivňují nás a ne my je.

Použiji extrémní případ, při nejslabší (inferiorní) funkci cítění, by se člověk mohl projevovat jako autista. To znamená, že by měl problém rozeznávat emoce, neuměl by s nimi pracovat a mohl by mít i výbuchy hněvu.

Nejprve bylo třeba ujistit se, zda Jakub je opravdu introvert či extrovert. Vyptal jsem se ho na zkušenosti z dětství. Tehdy byl opravdu uzavřený, radši sám a neměl mnoho kamarádů. Až když si vedle něj sedl velmi agresivní spolužák, začal svou extroverzi rozvíjet, aby mu mohl čelit.

Další krok byl, poznat jeho nejsilnější (hlavní) funkci. Jakub popsal, jak hodně cvičí, věnuje se svému tělu, a na něm intenzivně vnímá dojmy z vnějšího světa (introvertní vnímání). Pro ověření hlavní funkce je vždy dobré si potvrdit její podřadný (inferiorní) protiklad, v tomto případě extrovertní imaginaci. Představy o vnějším světě uvádí Jakuba do rozpaků. Protikladem nejsilnější (první) funkce je vždy funkce nejslabší (čtvrtá).

Následně jsme zjistili Jakubovy sekundární a terciární funkce. Už na druhém stupni se naučil uvažovat o vnějším světě a přemýšlet o něm v pojmech a ne v obrazech. Toto je typické pro extrovertní myšlení. Opět je dobré druhou funkci ověřit jejím slabším protikladem, který je na třetím místě. Jakubovi cítění tolik nedominuje a nemůže ho vědomě ovládat. Tudíž spadá do oblasti nevědomí a je potřeba, aby na svém introvertním cítění pracoval.

Dalším krokem bylo aplikovat poznatky na osobností typy podle MBTI (Myers–Briggs Type Indicator), Jakubovi vyšlo, že je “MISTR”. Tudíž opravdu potřebuje ve své práci vynikat a najít si činnost, v které ho budou čekat nějaké výzvy. Monotónní, rutinní práci nezvládá. Je pro něj důležité, aby jeho pracovní den byl pestrý, aby spolupracoval na různých projektech a hlavně, aby měl volnost pracovat po svém, jen tehdy se dočká skvělých výsledků.

Bylo jasné, na co se má Jakub zaměřit. Potřebuje rozvíjet své schopnosti jako “MISTR”, jeho extroverze a osobnost „PODNIKATELE“ mu k tomu pomůže. Ovšem, aby byl úspěšný „PODNIKATEL“, musí rozvinout i svůj smysl pro pořádek. Díky tomu si dokáže poskládat vše jako „LOGISTIK“. Když bude rozvíjet své cítění, stane se z něj i „DOBRODRUH“, bude umět proměnit svou osobnost podle okolností. Nejobtížnější bude proměnit se v „LOGIKA“. Pro tuto proměnu musí zapracovat na své imaginaci a abstraktním myšlením v obrazech.

Nové možnosti se koncem sezení rýsovaly. Jakuba začala napadat povolání, kterým by se mohl věnovat a která by ho bavila. Těším se, na co on při – 1. Introvertním Vnímání, 2. Extrovertním Myšlení, 3. Introvertním Cítění, 4. Extrovertní Imaginaci (ISTP) – přijde a co ho opravdu bude naplňovat.

Chcete se i vy naučit pracovat se svým skrytým potenciálem nebo radši zůstanete v práci, která pro vás není ideální a budete bezmocně čekat na odchod do důchodu?
Přijďte na konzultaci a dozvíte se víc o sobě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *