Archetypální psychologie

Archetypální psychologie

Během tohoto sezení se můžeme věnovat určení archetypů bohů a práce s nimi. Dozvíte se, jaký bohové a bohyně, často tři, u můžu dva bozi a bohyně, u žen dvě bohyně a bůh, vládnou z hlubin vašeho nevědomí. Vysvětlím vám, co to pro vás znamená, jak pracovat se sílou, kterou právě vaši bohové disponují a čemu se vyvarovat. Když totiž vládne pouze jeden bůh a má převahu, dochází k projevením jeho špatných vlastností a i těch mají bozi mnoho, proto je potřeba tuto triádu vyvážit. Následně vás pošlu na focení, kde vám mé kolegyně pomohou se vžít do hlavních bohů pomocí rekvizicí a doporučí vám, z kterých bohů můžete čerpat, abyste odkryli svůj skrytý potenciál. To vše budete mít fotograficky zdokumentované, abyste měli snadný přístup k mocným silám, kterých jste si dosud nebyli vědomi.