Mentální mapy

Mentální mapy

Během toho jednodenního semináře se naučíte kouzlo mentálních map. V mozku jsou synapse různě propojené a myšlenky nám skáčou nepravidelně od jedné k druhé s různými spojitosti, avšak když se snažíme něco vyjádřit, má to mít logiku od A až do Z. To není to padlý na hlavu?! Naučím vás, jak si myšlenky správně převést na papír i do digitální formy, abyste je mohli snadno dál rozvíjet.