Fobie, strachy a bloky

Fobie, strachy a bloky

FOBIE, STRACHY A BLOKY

Asi každý ví, že fobie je charakterizovaná chorobným, většinou bezdůvodným strachem z věcí, situací nebo lidí. Jen ten, kdo nějakou fobií trpí, však ví, jak tento strach může být ochromující a jak může narušit běžné fungování a zasahovat do každodenního života. Fobie s sebou nese typické příznaky, jakými jsou bušení srdce, pocení, pocit na omdlení nebo pocit ohrožení.

Častými fobiemi jsou strach z výšek, strach s uzavřeného prostoru, strach z hadů a pavouků, strach ze samoty nebo naopak z větší skupiny lidí nebo např. strach z veřejných projevů.

Různé strachy, které si často nedovedeme vysvětlit nebo bloky, které nám nedovolují jednoduše řešit na první pohled jednoduché situace, jsou jen „lehčími“ obdobami téhož principu.

I tyto problémy jsou zaviněny v nevědomí vloženými programy a jsou ve většině případů poměrně rychle léčitelné.