Koučink

Koučink

SLUŽBY KOUČINKU

Koučink se nejčastěji zaměřuje na docílení krátkodobých nebo dlouhodobých změn, dosažení různých cílů, zlepšení schopností a dovedností nebo pomoc při plánování a rozhodování. Mnoho věcí se nechá v mozku přeprogramovat. Typickými cíli jsou:

  • ověření životních hodnot, plánování budoucnosti
  • překonání strachu z budoucích změn
  • rozhodování před důležitými změnami
  • zlepšení komunikačních schopností
  • zlepšení prezentačních dovedností
  • odstranění psychických bloků
  • řešení vztahových problémů
  • zvýšení sebevědomí
  • zlepšení specifických dovedností a schopností
  • přenastavení stravovacích návyků
  • testování stravy
  • určení duševních funkcí a osobnostního typu

Během sezení se můžeme věnovat určení archetypů bohů a práce s nimi. Dozvíte se, jaký bohové a bohyně, často tři, u můžu dva bozi a bohyně, u žen dvě bohyně a bůh, vládnou z hlubin vašeho nevědomí. Vysletlím vám, co to pro vás znamená, jak pracovat se sílou, kterou právě vaši bohové disponují a čemu se vyvarovat. Když totiž vládne pouze jeden bůh a má převahu, dochází k projevením jeho špatných vlastností a i těch mají bozi mnoho, proto je potřeba tuto triádu vyvážit. Následně vás pošlu na focení, kde vám mé kolegyně pomohou se vždít do hlavních bohů pomocí rekvizicí a doporučí vám, z kterých bohů můžete čerpat, abyste odkryli svůj skrytý potencionál. To vše budete mít fotograficky zdokumentované, abyste měli snadný přístup k mocným silám, kterých jste si dosud nebyli vědomi.

Většina výše uvedených aktivit je součástí tzv. osobní průlomové schůzky (cca 3 hod.).