Kvalifikace

Kvalifikace

Úspěšně zakončené studium NLP Advanced Master Pracitionera na NLP Akademii v Praze

Úspěšně zakončené studium na Univerzitě Nové doby