Opravdu vás baví vaše práce? Možná jste si vybrali špatně…

Opravdu vás baví vaše práce? Možná jste si vybrali špatně…

Přečtěte si příběh Jakuba a zamyslete se, jestli na tom třeba nejste podobně.

Nedávno u mě byl Jakub, nebyl si jistý, jakým směrem by se měl vydat ve své kariéře. Je velmi šikovný. Když je dostatečně motivovaný, vyniká. Jeho problém ovšem byl, že nevěděl, čemu se má věnovat. Během života se z introverta natolik rozvinul, že se teď umí vcítit bez velkých obtíží i do role extroverta. Může pracovat sám či v kolektivu. Ať už dělá cokoliv, v práci chce být nejlepší.

Potom, co se mi vyzpovídal, určil jsem mu duševní funkce,  neboli při čem se mu aktivuje plně mozek a při čem upadá do bezmoci jako dítě. Rozlišujeme čtyři protikladné duševní funkce:

Myšlení oproti Cítění,
Vnímání oproti Imaginaci

Každá funkce se dělí na introvertní a extrovertní. Při práci s duševními funkcemi je velmi důležité určit správné pořadí. Jedna funkce je nejsilnější, přičemž její protiklad je nejslabší. První je nejvíce rozvinutá. Poslední nejméně. Třetí a čtvrtá funkce jsou na nevědomé úrovni, tudíž ony ovlivňují nás a ne my je.

Použiji extrémní příklad, při nejslabší (inferiorní) funkci cítění, se člověk může projevovat jako autista. To znamená, že má problém rozeznávat emoce. Neumí s nimi pracovat a může mít i výbuchy hněvu.

 

Rozený introvert či extrovert?

Nejprve bylo třeba ujistit se, zda je Jakub opravdu rozený introvert či extrovert. Ptal jsem se ho na zkušenosti z dětství. Dle jeho slov byl opravdu uzavřený, radši sám a neměl mnoho kamarádů. Až když si vedle něj sedl velmi agresivní spolužák, začal svou extroverzi rozvíjet, aby mu mohl čelit.

Další krok byl, poznat jeho nejsilnější (hlavní) funkci. Jakub popsal, jak hodně cvičí a věnuje se svému tělu. Na těle intenzivně vnímá dojmy z vnějšího světa (introvertní vnímání). Pro ověření hlavní funkce je vždy dobré si potvrdit její podřadný (inferiorní) protiklad; v tomto případě extrovertní imaginace. Představy o vnějším světě uvádí Jakuba do rozpaků. Protikladem nejsilnější (první) funkce je vždy funkce nejslabší (čtvrtá).

Následně jsme zjistili Jakubovy sekundární a terciární funkce. Už na druhém stupni se naučil uvažovat o vnějším světě a přemýšlet o něm v pojmech a ne v obrazech. Toto je typické pro extrovertní myšlení. Opět je dobré druhou funkci ověřit jejím slabším protikladem, který je na třetím místě. Jakubovi cítění tolik nedominuje a nemůže ho vědomě ovládat. Tudíž spadá do oblasti nevědomí a je potřeba, aby na svém introvertním cítění pracoval.

Dalším krokem bylo aplikovat poznatky dle osobnostních typů podle MBTI (Myers–Briggs Type Indicator). Jakubovi vyšlo, že je “MISTR”. Tudíž opravdu potřebuje ve své práci vynikat a najít si činnost, ve které ho budou čekat nějaké výzvy. Monotónní, rutinní práci nezvládá. Je pro něj důležité, aby jeho pracovní den byl pestrý, aby spolupracoval na různých projektech a hlavně, aby měl volnost pracovat po svém. Jen tehdy se dočká skvělých výsledků.

 

Jakub došel k ideálnímu povolání díky novým poznatkům

Bylo jasné, na co se má Jakub zaměřit. Potřebuje rozvíjet své schopnosti jako “MISTR”. Jeho extroverze a osobnost „PODNIKATELE“ mu k tomu pomůže. Ovšem aby byl úspěšný „PODNIKATEL“, musí rozvinout i svůj smysl pro pořádek. Díky tomu si dokáže poskládat vše jako „LOGISTIK“. Když bude rozvíjet své cítění, stane se z něj i „DOBRODRUH“. Bude umět proměnit svou osobnost podle okolností. Nejobtížnější pro Jakuba je, aby se z něj stal „LOGIK“. Musí pracovat na své imaginaci a abstraktním myšlení v obrazech.

Nové možnosti se koncem sezení rýsovaly. Jakuba začala napadat povolání, kterým by se mohl věnovat a která by ho bavila. Je mnoho prací, pro které jako – 1. Introvertní Vnímání, 2. Extrovertní Myšlení, 3. Introvertní Cítění, 4. Extrovertní Imaginaci (ISTP) – má nadání a které ho opravdu budou naplňovat. Našel si práci ve startupu, kde nejlépe uplatní svůj talent. Zároveň je tato práce natolik pestrá, že má prostor se neustále rozvíjet a zdokonalovat.

Chcete i vy zjistit na co máte vlohy, co by vám šlo a čemu se raději vyhnout? Naučit se způsob, jak se svými nedostatky pracovat? Nebo raději zůstanete v práci, která pro vás není ideální a budete bezmocně čekat na odchod do důchodu?

Přihlaste se na seminář, kde se dozvíte víc o duševních funkcích a jejich významu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *