Druhé sezení

Druhé sezení

Už víte, jakým způsobem vnímáte svět, také víte, co jsou vaše silné a slabé články. Teď přichází na řadu určitě psychologických archetypů bohů, kteří vám vládnou z hlubin nevědomí, aniž byste o nich věděli. Ovšem, když se ztotožníte se silou, která je schovaná v jádru vaší duše, objevíte poklad, který má ohromnou sílu. Zároveň se dokážete vyvarovat úskalím, které vás během života podivuhodně provází. To vše vám pomůže, abyste měli lepší vztah k sobě a hlavně k lidem ve vašem okolí. Podle dominantních archetypů ve vás se lépe hledá správný protějšek, který vás uspokojí na duševní rovině a s kterým budete moci splynout v jednu bytost.