Metaprogramy a komunikační modely

Metaprogramy a komunikační modely

30. a 31. března od 10 do 16 hodin

Tento seminář se věnuje metaprogramům dle NLP, neboli způsobům jakými člověk uvažuje. Znalost metaprogramů pomáhá k lepšímu porozumění a rychlejšímu dosažení vytyčeného cíle. Během semináře vás čekají aktivity, abyste si uvědomili a dokázali prožít různé způsoby myšlení. Můžete se těšit na celkem 17 metaprogramů.

Druhé téma semináře je práce s komunikačními modely. Přiblížím vám, jak mozek pracuje s informacemi a jak se dají podávat, aby byly zapamatovány nebo pouze pronikly do nevědomí. Naučíte se především, jak se bránit proti manipulaci a vyvarovat se jejího zneužívání.