Strom života

Strom života

19. a 20. ledna od 9 do 15 hodin

Na tomto dvoudenním semináři se dozvíte o významu kabaly v koučinku. Naučíte se o 10 sefirách (větvích) a jejich významu v životě. Zjistíte, jak se dají ovlivnit všechny tři triády.

Uvědomíte si rozdíl mezi skutečným světem a svým modelem světa. Dozvíte se, jak se dá snadno působit na každou větev, která je potřeba opravit nebo se dá rovnou zasadit nový prospěšnější strom.

Během semináře se vám spojí znalosti nevědomí, hodnot a archetypů ve větší strukturovaný celek. Díky tomuto propojení budete schopni měnit svůj život k lepšímu. Také veškeré své znalosti budete umět aplikovat na své blízké a i jim pomáhat.

Co o tomto semináři říkají jeho absolventi:
„Naučil jsem se praktické techniky, jak řešit určité životní situace nebo nevyhovující stereotypy“ – Václav

„Mám ze semináře dobrý pocit, že se dá mnoho v mé mysli změnit svépomocí.“ – Magdaléna

„Doporučuji tento seminář všem, kteří si chtějí hlavně uvědomit své osobní limity a omezení, objevíte způsob, jak s nimi lze pracovat.“ – Eva

„Uvědomila jsem si chyby, kterých jsem se dopouštěla a nedovedla jsem je sama řešit.“ – Jana

„Myslím, že Strom života vám pomůže v analýze a možnostech řešení problémů.“ – Dáša